نتایج آزمون مشاوران ۹۶

نتایج آزمون مشاوران ۹۶ نهایتا تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد
۲ بهمن ۱۳۹۶

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه:
نتایج آزمون نهایتا تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد
رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: نهایتا تا دو هفته آینده نتایج آزمون این مرکز اعلام خواهد شد.

عبدالرضا مومنی در گفت و گو با ایسنا در خصوص تاریخ اعلام نتایج آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، اظهار کرد: تاریخ دقیق اعلام نتیجه مشخص نیست، اما نهایتا تا دو هفته آینده نتیجه اعلام خواهد شد.

آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه ۹۶

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه عنوان کرد: حدود ۸۴ هزار ۵۰۰ نفر در آزمون مرکز امور وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه شرکت کردند و از این تعداد ۳۰۰۰ نفر پذیرفته خواهند شد.

آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه روز جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶ برگزار شد.

نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

نتایج آزمون مشاوران حقوقی۹۶

نمونه کارنامه ازمون مشاوران حقوقی 92

نتایج مشاوران حقوقی ۹۶

کلید سوالات قضاوت ۹۶

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

نتایج آزمون مشاوران حقوقی

نتایج مشاوران حقوقی 96

نمونه کارنامه مشاوران حقوقی

نتایج آزمون مشاوران

نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

نتایج مشاوران حقوقی

اعلام نتایج مشاوران حقوقی ۹۶

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

نتایج ازمون مشاوران حقوقی ۹۶

کارنامه مشاوران حقوقی

جواب آزمون مشاوران حقوقی 96

اعلام نتایج مشاوران حقوقی 96

نتایج آزمون مشاوران 96

نتايج ازمون مشاوران حقوقي ٩٦

نتایج مشاوران 96

نتایج آزمون مشاوران حقوقی96

نتایج ازمون مشاوران

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

نتایج مشاوران

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران 96

نتایج مشاوران حقوقی96

نتایج ازمون مشاوران حقوقی96

نتایج آزمون مشاوران96

نتایج ازمون مشاوران حقوقی

نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران 96

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نمونه کارنامه ازمون مشاوران حقوقی 92

نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

 

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

زمان اعلام نتایج ازمون مشاوران

 

ظرفیت مشاوران حقوقی 96

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران 96

 

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

ظرفیت مشاوران حقوقی 96

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

 

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران 96

 

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی 96

 

نتایج آزمون مشاوران حقوقی۹۶

 

ظرفیت مشاوران حقوقی 96

 

زمان اعلام نتایج ازمون مشاوران

 

کلید آزمون مشاوران حقوقی 96

کارنامه مشاوران حقوقی

 

نمونه کارنامه قبولی مشاوران حقوقی

 

نمونه کارنامه مشاوران حقوقی

 

نمونه کارنامه مشاوران حقوقی 92

 

کارنامه پذیرفته شدگان وکالت 95

 

نمونه کارنامه وکالت 93

 

کارنامه پذیرفته شدگان وکالت 93

 

نمونه کارنامه آزمون قضاوت 95

نمونه کارنامه ازمون مشاوران حقوقی 92

زمان اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ۹۶

نتایج آزمون مشاوران ۹۶
Rate this post