بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی

جهت دریافت جزوات , تست و فایل های حقوقی میتوانید عدد 2 را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید

بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی

بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا

بسته کامل آموزشی قضاوت

بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی

بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا

بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی

بسته کامل آموزشی وکالت    ( کتاب+فیلم+آزمون)

 

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای عمومی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق تجارت

متون حقوقی

متون فقه

حقوق ثبت

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق اساسی

حقوق اداری

قوانین

 

 

آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی

آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری

آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون مجازات اسلامی

آسان خوان قانون مدنی

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی

آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت

آیین دادرسی مدنی نموداری

آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی

آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی

ارث در فقه و حقوق مدنی

استاد جزا (استاد همراه شما در حقوق جزای عمومی)

اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز

اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت

اصول فقه در بوته ی آزمون

بایسته های حقوق مدنی

بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری

بسته جمع بندی وکالت

بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی

بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا

بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی

بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی

بسته کامل آموزشی قضاوت

بسته کامل آموزشی وکالت    ( کتاب+فیلم+آزمون)

بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا

تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول)

تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم)

تست اصول فقه دکتر شهبازی

حقوق جزای عمومی (criminal Law)

حقوق جزای عمومی ساولانی

حقوق قرادادها (contract law)

حقوق مدنی به زبان ساده

خودآموز آیین دادرسی مدنی

خودآموز اصول فقه

خودآموز حقوق جزای اختصاصی

خودآموز حقوق جزای عمومی

خودآموز حقوق مدنی

خودآموز متون حقوقی

دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها

دفتر مدیریت و برنامه ریزی آزمون وکالت

راهنمای جامع اصول فقه

زبان عمومی انگلیسی

شرح جامع قانون مدنی بیات

فقه استدلالی

قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی

قانون آیین دادرسی مدنی سیمی

قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب

قانون آیین دادرسی کیفری سیمی

قانون تجارت آزمونی و کاربردی

قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی

قانون مجازات اسلامی سیمی

قانون مجازات جمهوری عربی مصر

قانون مدنی در نظم خطیبی

قانون مدنی سیمی

قانون و خانواده

قانون یار آیین دادرسی کیفری

قانون یار اصول فقه

قانون یار حقوق تجارت

قانون یار حقوق مدنی

Rate this post

مطالب بیشتر