قواعد عمومی قراردادها

 

اعمال حقوقی(قرارداد-ایقاع)

مجتبی جرعه نوش ، سید حسین صفایی ، فرهاد بیات ، شیرین بیات ، محمد حسین شهبازی ، قائم الدین شعبانی حاجی ، ابراهیم انوری ، حبیب حاجتمند ، علی مهاجرانی ، حسن فدایی ، سید کمال خطیبی قمی ، ناصر کاتوزیان ، محمد مهدی توکلی

16        35

“نگارنده در این كتاب بر آن است تا اطلاعات مورد نیاز پیمانكاران را بررسی و در سه بخش عرضه كند: “اطلاعات ضروری حرفه پیمان‌كاران”، “اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های پیمانكاران” و “اطلاعات عمومی مرتبط با موضوع پیمانكاری”

 

 

اشخاص و محجورین

مجتبی جرعه نوش ، سید حسین صفایی ، فرهاد بیات ، شیرین بیات ، محمد حسین شهبازی ، قائم الدین شعبانی حاجی ، ابراهیم انوری ، حبیب حاجتمند ، علی مهاجرانی ، حسن فدایی ، سید کمال خطیبی قمی ، ناصر کاتوزیان ، محمد مهدی توکلی ، سید مرتضی قاسم زاده

165       35

 

 

 

 

مختصر حقوق خانواده

مجتبی جرعه نوش ، سید حسین صفایی ، فرهاد بیات ، شیرین بیات ، محمد حسین شهبازی ، قائم الدین شعبانی حاجی ، ابراهیم انوری ، حبیب حاجتمند ، علی مهاجرانی ، حسن فدایی ، سید کمال خطیبی قمی ، ناصر کاتوزیان ، محمد مهدی توکلی ، سید مرتضی قاسم زاده ، اسدالله امامی

25        35

کتاب مختصر حقوق خانواده به بررسی علمی و انتقادی قانون جدید حمایت خانواده 1391 پرداخته و افزون بر آن ، کتاب متضمن بازنگری کامل در چاپ پیشین است. مهمترین ویژگیهای کتاب بدین شرح است :

 

کتاب به زبان حقوقی ساده و بدون تعقید نوشته شده است ، تا درک مطلب آن برای دانشجویان حقوق آسان و خوشایند باشد.

کتاب در عین سادگی مستدل و مستند است. در مطالب مهم و قابل بحث ، ضمن شرح قانونی مدنی و قوانین دیگر ، به کتاب ها و مقاله های حقوقی و فقهی و فتاوای فقها استناد و مبانی قوانین موضوعه و تحولات آنها روشن شده است و در مسایل اختلافی ، به  های مختلف اشاره و   برگزیده مولفان نیز با استدلال بیام گردیده است …

برخی از مطالب استدلالی و دشوار که برای دانشجویان کارشناسی ضرورت نداشته در پاورقی یا در متن کتاب آمده تا حجم مطالب اصلی برای دانشجویان سنگین نباشد.

در کتاب تجدید  کامل به عمل آمده و مطالب با آخرین تحولات حقوق خانواده هماهنگ و به روز گردیده است ، به ویژه قانون جدید حمایت از خانواده مورد تحلیل و نقد علمی و مقایسه با قوانین پیشین قرار گرفته و قوانین ناسخ و منسوخمشخص گردیده است.

نمونه ی بارز این قوانین 3 قانون حمایت خانواده است که یکی پس از دیگری در سالهای 1346 ، 1353 و 1391 تصویب شده است و هر یک قواعد تازه ای در راستای حمایت از خانواده یا زن آورده در تحول حقوق خانواده ایران نقش موثری داشته است. قانون جدید حمایت خانواده ، علاوه بر این که پراکندگی قوانین در زمینه ی حقوق خانواده پایان داده و اکثر قوانین پیشین در این زمینه را منسوخ اعلام کرده ، دارای نوآوری های قابل ملاحظه ای است که نیاز به بررسی دارد

 

 

درسهایی از عقود معین

مجتبی جرعه نوش ، سید حسین صفایی ، فرهاد بیات ، شیرین بیات ، محمد حسین شهبازی ، قائم الدین شعبانی حاجی ، ابراهیم انوری ، حبیب حاجتمند ، علی مهاجرانی ، حسن فدایی ، سید کمال خطیبی قمی ، ناصر کاتوزیان ، محمد مهدی توکلی ، سید مرتضی قاسم زاده ، اسدالله امامی

24        35

 

 

 

 

قواعد عمومی قراردادها – دوره مقدماتی حقوق مدنی جلد ۲

مجتبی جرعه نوش ، سید حسین صفایی ، فرهاد بیات ، شیرین بیات ، محمد حسین شهبازی ، قائم الدین شعبانی حاجی ، ابراهیم انوری ، حبیب حاجتمند ، علی مهاجرانی ، حسن فدایی ، سید کمال خطیبی قمی ، ناصر کاتوزیان ، محمد مهدی توکلی ، سید مرتضی قاسم زاده ، اسدالله امامی

حقوق مدنی

آیین دادرسی مدنی

حقوق جزا عمومی و اختصاصی

آیین دادرسی کیفری

اصول فقه

حقوق تجارت

متون فقه

حقوق ثبت

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق اساسی

حقوق اداری

قوانین

متون حقوقی و زبان عمومی (انگلیسی و فرانسه)

سایر

حقوق ارتباطات

مشاوره

امور حسبی

حقوق تعهدات

حقوق جزاو آیین دادرسی کیفری

سازمان های بین المللی

آزمون های آزمایشی

اسپانسرها

این یک تبلیغ نمونه است بیشتر …

 

محشای حقوق خانواده

حسن فدایی

25

35

 

 

محشای ارث (مواد ارث و محشای ارث)

حسن فدایی

25

35

 

 

گزیده مواد مهم قانون مدنی

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی

4

35

 

 

کتاب فلش کارتی حقوق مدنی(سیمی)

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی

2

35

 

 

کتاب طلایی حقوق مدنی

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی ، پیمان عبد غیور ، میترا ضرابی

38

35

کتاب طلايي حقوق مدنی از دوبخش تشکيل شده که بخش اول شامل سوالات طبقه بندی آزمونهای حقوقی و بخش دوم مشتمل بر سوالات سنوات اخیر تا سال ۹۴ می باشد که از ويژگيهای اين کتاب می توان به موارد ذيل اشاره کرد :

الف – از آنجا که در نمونه های مشابه اين کتاب در پاسخگویی به تست ها دقت و وسواس زیادی به کار نرفته ، در این کتاب در پاسخگویی به تست ها شيوه آموزشی مد   بوده و تاحد امکان به طور جامع و مفصل به تست ها پاسخگویی شده تا جایی که خواننده اين کتاب همراه با سنجش خود توسط تست ها آموزش نيز می بيند

ب- در پاسخ های تست ها از منابعی که مد   طراحان سوال کنکورهای مختلف بوده از قبيل کتب نفيس استاد دکتر کاتوزيان استفاده شده است

ج – مطالب اين کتاب دانشجو را بی نياز از هرگونه مراجعه به کتب تستی ديگر می سازد به طوری که تمامی نکات مهم آموزشی و تستی در اين کتاب گنجانده شده است

د – به روزآمدی مجموعه سوالات که تا سال ۱۳۹۴ ، به کلیه سوالات مطرح شده در آزمون های مختلف پاسخگویی شده است .

 

 

 

خودآموز و راهنمای حقوق مدنی

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی ، پیمان عبد غیور ، میترا ضرابی

165

35

 

 

آسان خوان قانون مدنی

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی ، پیمان عبد غیور ، میترا ضرابی ، میثم دانشیان

22

35

 

 

بایسته های حقوق مدنی

حسن فدایی ، الهه شریف همدانی ، پیمان عبد غیور ، میترا ضرابی ، میثم دانشیان

قواعد عمومی قراردادها
Rate this post