حقوق بین الملل خصوصی جلد  (سلجوقی)           دکتر محمود سلجوقی   

جهت دریافت جزوات , تست و فایل های حقوقی میتوانید عدد 2 را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید

 

 

حقوق بین الملل خصوصی جلد  (سلجوقی)           دکتر محمود سلجوقی

حقوق بین الملل خصوصی جلد  (سلجوقی)           دکتر محمود سلجوقی

حقوق بین الملل خصوصی (نصیری)    دکتر محمد نصیری

حقوق بین الملل دریاها (بهمن آقایی)      رابین چرچیل – آلن لو

حقوق سازمان های بین المللی قاسم زمانی              دکتر سیدقاسم زمانی

حقوق سازمان های بین المللی (بیگ زاده)             دکتر ابراهیم بیگ زاده

سازمان های بین المللی (دکتر موسی زاده)            دکتر رضا موسی زاده

ساده ساز سازمان های بین المللی            دکتر رضا موسی زاده

حقوق مالی و مالیه عمومی (بادامچی -رنجبری)   دکتر ابوالفضل رنجبری – علی بادامچی

مالیه عمومی (موسی زاده)     دکتر رضا موسی زاده

مالیه عمومی (رستمی)           دکتر ولی رستمی

مجموعه آزمون های استخدام قضات      دکتر ابراهیم تقی زاده

آزمون کار آموزی وکالت (تا)                نورمحمد صبری

ترمینولوژی حقوق  دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

وسیط در ترمینولوژی حقوق لنگرودی  دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی – فارسی)              دکتر بهمن آقایی

آیین رسیدگی در دادسرا جلد (مهاجری)  دکتر علی مهاجری

آیین رسیدگی در دادسرا جلد  (مهاجری)                دکتر علی مهاجری

مبانی جامعه شناسی بروس کوئن           بروس کوئن

حقوق کار جلد عراقی              دکتر سید عزت الله عراقی

حقوق کار جلد عراقی              دکتر سید عزت الله عراقی

حقوق کار (ابوالفضل رنجبری)              دکتر ابوالفضل رنجبری

حقوق کار (احمد رفیعی)         دکتر احمد رفیعی

حقوق کار (علمی و کاربردی) – موحدیان              غلامرضا موحدیان

حقوق تطبیقی (شیروی)         دکتر عبدالحسین شیروی

داوری تجاری بین المللی (شیروی)        دکتر عبدالحسین شیروی

حقوق تجارت بین الملل (شیروی)          دکتر عبدالحسین شیروی

حقوق تجارت الکترونیکی السان            دکتر مصطفی السان

حقوق بانکی (دکتر السان)      دکتر مصطفی السان

پزشکی قانونی (گودرزی – کیانی)         دکتر فرامرز گودرزی – دکتر مهرزاد کیانی

حقوق بیمه (بابایی) دکتر ایرج بابایی

حقوق ثبت اسناد و املاک (غلامرضا شهری)       غلامرضا شهری

حقوق ثبت اسناد (تفکریان)     محمود تفکریان

حقوق ثبت املاک تفکریان      محمود تفکریان

قوانین ومقررات ثبتی منصور                جهانگیر منصور

شخصیت حقوقی     دکتر محمدجواد صفار

روش تحقیق در علم حقوق (نحوه نگارش پایان نامه)            دکتر علی عباس حیاتی

مجموعه قوانین کاربردی مجد (حقوقی کیفری)     دکترسیدعباس حسینی نیک

مجموعه قوانین صبا               دکتر صفر بیگ زاده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری (رقعی)

قانون آیین دادرسی کیفری ریاست جمهوری

قانون مدنی ریاست جمهوری (جیبی)

مجموعه قانون مدنی ریاست جمهوری (رقعی)

مجموعه قانون مدنی ریاست جمهوری (وزیری)

مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری(جیبی)

مجموعه برگزیده قوانین مالیاتی ریاست جمهوری(جیبی)

مجموعه قانون صدور چک ریاست جمهوری (جیبی)

مجموعه قانون کار ریاست جمهوری (جیبی)

مجموعه قانون دیوان عدالت اداری ریاست جمهوری (جیبی)

Rate this post

مطالب بیشتر