فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)  

جهت دریافت جزوات , تست و فایل های حقوقی میتوانید عدد 2 را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید

 

 

متون فقه (حقوق عمومی و حقوق بین الملل)        دکتر ابراهیم موسی زاده

مباحث حقوقی شرح لمعه (لطفی)           دکتر اسدالله لطفی

ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه (لطفی)               دکتر اسدالله لطفی

مباحث حقوقی لمعه دمشقیه (شهید اول) حسینی نیک- ابوالفضل احمد زاده

ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه شهید اول ج(شب خیز)          محمدرضا شب خیز

ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه شهیداول ج (شب خیز)          محمدرضا شب خیز

لمعه دمشقیه شهیداول ج(ترجمعه شیروانی)           علی شیروانی – محسن غرویان

لمعه دمشقیه شهید اول ج (ترجمه شیروانی)          علی شیروانی – محسن غرویان

فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)           سیدمهدی دادمرزی

تحریر الروضه فی شرح اللمعه جلد(آیتی و امینی)                علیرضا امینی ومحمدرضا آیتی

تحریر الروضه فی شرح اللمعه جلد(آیتی و امینی)                علیرضا امینی ومحمدرضا آیتی

ترجمه نموداری شرح لمعه – شهید ثانی (جلد )      دکتر حمید مسجد سرایی

ترجمه نموداری شرح لمعه – شهید ثانی (جلد )      دکتر حمید مسجد سرایی

ترجمه نموداری شرح لمعه – شهید ثانی (جلد )      دکتر حمید مسجد سرایی

ترجمه نموداری شرح لمعه – شهید ثانی (جلد )      دکتر حمید مسجد سرایی

کارگاه آموزش متون فقه دانشگاهی         عباد محمدتبار

ساده ساز نوین متون فقه         دکترمرتضی طبیبی_حمیدرضاکلانتری

مختصر متون فقه (تحت نظر توکلی)    بهزاد رئیسی نافچی

حقوق بین الملل خصوصی (جلد  – تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان) – ارفع نیا                دکتر بهشید ارفع نیا

حقوق بین الملل خصوصی (جلد  – تعارض دادگاهها) – ارفع نیا           دکتر بهشید ارفع نیا

LAW MADE SIMPLE         DAVID BARKER – COLIN PADFIELD

ترجمه کامل LAW MADE SIMPLE     دکتر اسماعیل صغیری

ترجمه تحت الفظی و روان LAW MADE SIMPLE(قسمت قراردادها)                محمود رمضانی

Law Texts (دکتر افتخار)     دکتر افتخار جهرمی

ترجمه ی کامل LAW TEXTS دکتر اسماعیل صغیری

ترجمه تحت اللفظی و روان LAW TEXTS            محمود رمضانی

نکات مهم LAW TEXTS         محمود رمضانی

کتاب جامع کنکور متون حقوقی             محمود رمضانی

ساده ساز متون حقوقی            سید مهدی موسوی

مجموعه آزمونهای متون حقوقی            میتراضرابی-ارغوان ادیبی

مجموعه آزمونهای متون حقوقی (انگلیسی)          محمود رمضانی

جامع ترین وکاملترین مجموعه سوالات تافل آزمون دکترا    محمود رمضانی

A LEVEL AND AS LEVEL LAW         Martin Hunt

ترجمه A LEVEL AND AS LEVEL LAW             Martin Hunt

انگلیسی برای دانشجویان حقوق جزا و جرم شناسی              دکتر فرهاد مشفقی

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق خصوصی        رضا شکری

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی           رضا شکری

قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی        دکتر امیرساعد وکیل – دکتر پوریا عسگری

بایسته های حقوق اساسی (دکتر قاضی) دکتر سید ابوالفضل قاضی

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد اول      دکتر سیدمحمد هاشمی

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد دوم       دکتر سیدمحمد هاشمی

حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی        دکتر سیدمحمد هاشمی

حقوق اساسی و نهادهای سیاسی             دکترابوالفضل قاضی (شریعت پناهی )

کلیات حقوق اساسی (جلال الدین مدنی) دکتر سید جلال الدین مدنی

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق اساسی (وارسته)     محمد وارسته بازقلعه

ساده ساز حقوق اساسی            حسن سالار سروی

حقوق بین الملل عمومی (بیگدلی)          دکترضیایی بیگدلی

بایسته های حقوق بین الملل عمومی (موسی زاده)                دکتر رضا موسی زاده

ساده ساز حقوق بین الملل عمومی (موسی زاده)    دکتر رضا موسی زاده

مجموعه سوالات طبقه بندی حقوق بین الملل عمومی (ترازی)            نسرین ترازی

مجموعه سوالات طبقه بندی حقوق ثبت                صبور فتحی

حقوق اداری جلد اول (دکتر امامی و استوار سنگری)          دکتر محمد امامی ،دکتر کورش استوار سنگری

حقوق اداری جلد دوم (دکتر امامی و استوار سنگری)           دکتر محمد امامی ،دکتر کورش استوار سنگری

حقوق اداری (طباطبایی موتمنی)           دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی

حقوق اداری (-) کلیات وایران               دکترموسی زاده

حقوق اداری (عباسی)             دکتر بیژن عباسی

ساده ساز حقوق اداری             حسن سالار سروی

تست حقوق اداری وارسته      محمد وارسته بازقلعه

حقوق بین الملل خصوصی (دکتر الماسی)             دکتر نجادعلی الماسی

تعارض قوانین – الماسی         دکتر نجادعلی الماسی

Rate this post

مطالب بیشتر