قانون دست نویس مجازات اسلامی         مهدی صیادی     

جهت دریافت جزوات , تست و فایل های حقوقی میتوانید عدد 2 را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید

 

 

مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر ریاست جمهوری (جیبی)

حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی در حقوق ایران زینالی               مهدی زینالی

قانون دست نویس مجازات اسلامی (تعزیرات)      مهدی صیادی

قانون دست نویس مجازات اسلامی         مهدی صیادی

قانون دست نویس شورای حل اختلاف   محدثه محدثی گیلوایی

قانون دست نویس نحوه اجرای محکومیت های مالی             محدثه محدثی گیلوایی

قانون دست نویس روابط موجر و مستاجر             محدثه محدثی گیلوایی

قانون دست نویس مدنی          امیرعلی جلیلی

قانون دست نویس اساسی        فاطمه محمدی

قانون دست نویس آیین دادرسی مدنی     راحیل ایگانی

قانون دست نویس تجارت       شقایق چمن خواه

قانون دست نویس آیین دادرسی کیفری   امین بخشی زاده اهری

دست نویس قوانین خاص حقوقی            گیلوایی – گودرزی – محمدی

آسان ساز اصول فقه                دکتر مرادی

سوال حقوق جزای عمومی    قاسم باقری

آیین دادرسی کیفری (رضا شکری )      رضا شکری

بسته پیشنهادی دوراندیشان (ویژه وکالت )             گروه علمی دوراندیشان           ,

فقه ومبانی حقوق اسلامی       دکترحمیدمسجدسرایی و زهرا فیض

متون حقوقی – جلد یک(ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون ارشد)      امین رضا کوهستانی

متون حقوقی – جلد سه(ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون ارشد)        امین رضا کوهستانی

متون حقوقی-جلد چهار(ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون ارشد)       حبیب ا… حبیبی

ق آیین دادرسی مدنی ،ق تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب               دکترشمس

نکته وتست حقوق مدنی         الهه شریف همدانی

حقوق قراردادهاوتعهدات         دکتر قاسم زاده

حقوق مدنی خانواده (کاتوزیان)              دکتر کاتوزیان

خودآموزوراهنمای حقوق مدنی              دکترمیترا ضرابی

ق آیین دادرسی کیفری ،ق تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب             دکترشمس

بایسته های متون فقه جلداول  دکترابوالحسن محمدی

آخرین گام وکالت     گروه علمی دوراندیشان

حقوق ثبت               دکتر مرادی

سازمان های بین المللی           دکترموسی زاده

نکته و تست آیین دادرسی کیفری           الهه شریف همدانی

برنامه ریزی (جمع بندی ) ویژه آزمون وکالت      قاسم حسین آبادی

کاربرد اصول فقه در قانون مدنی           سید کمال خطیبی قمی

استیو جابز                                               در دست انتشار

آسان ساز حقوق جزای اختصاصی

مجموعه آزمونهای حقوق تجارت           دکترسیدمحسن بهشتیان

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (تک جلدی)      دکتر شادی عظیم زاده

آخرین گام اصول فقه              رضااحمدی

آیین دادرسی مدنی جلد اول(دکتر افتخارجهرمی-دکتر السان)                دکتر گودرز افتخار جهرمی- دکتر مصطفی السان

Rate this post

مطالب بیشتر