مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (شهبازی)

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (شهبازی)

ویژگی و برتری این کتاب نسبت به سایر کتاب ها

این مجموعه شامل:

آزمون های کارشناسی ارشد حقوق (دانشگاه های سراسری و آزاد)

آزمون های مشاغل حرفه ای حقوق (کارآموزی وکالت، استخدامی قضات و مشاوران حقوقی)

تفکیک پرسش ها بر اساس منابع حقوق خصوصی

ذکر منبع و زمان طرح هر پرسش

ارایه ی پاسخ های تشریحی با ارجاع دقیق به منابع طرح پرسش (قوانین، مقررات و کتاب های معتبر)

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی (شهبازی)
Rate this post