کمک حافظه حقوق مدنی   

جهت دریافت جزوات , تست و فایل های حقوقی میتوانید عدد 2 را در تلگرام یا واتس آپ ارسال نمایید

مجموعه  جلدی کمک حافظه حقوق مدنی              دکتر مهدی فلاح خاریکی

مجموعه کامل کلاس های تصویری دوراندیشان   گروه علمی دوراندیشان

مجموعه تست های تشریحی آیین دادرسی مدنی (دکتر السان)              دکتر مصطفی السان

امور حسبی (ویراست جدید)   دکتر مرادی

کمک حافظه حقوق ثبت (دکتر امیر مرادی)          دکتر مرادی

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد اول)       دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی (جلد دوم)       دکتر مهدی فلاح خاریکی

بایسته های آیین دادرسی کیفری             دکترعباس تدین

تست قوانین خاص حقوقی      دکتر مهدی فلاح خاریکی

برنامه ریزی و پشتیبانی (ویژه وکالت )                قاسم حسین آبادی

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلداول)           دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلددوم)           دکتر شادی عظیم زاده

آیین دادرسی کیفری (کاربردی)              دکتر علی اصغر مهابادی

کمک حافظه بایسته های جرم شناسی (از مبانی تا نظریه ها)               دکتر شادی عظیم زاده

کلاس تصویری جهش (حقوق مدنی -تعهدات)       استادمحسن گودرزی

کلاس تصویری جهش ( حقوق جزای عمومی)     دکتر شادی عظیم زاده

کلاس تصویری جهش(آیین دادرسی کیفری)          دکترعباس تدین

کلاس تصویری جهش (جزای اختصاصی)            دکتر شادی عظیم زاده

کلاس تصویری جهش (آیین دادرسی مدنی)           دکتر مصطفی السان

کلاس تصویری حقوق تجارت                دکتر فیض اله جعفری

کلاس تصویری اصول فقه     استاد عباد محمدتبار

کمک حافظه حقوق مدنی  (اشخاص و محجورین)                دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( اموال و مالکیت )      دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  (قواعد عمومی قراردادها و سقوط تعهدات)                دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( ضمان قهری )           دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( حقوق خانواده )         دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( عقود معین  )             دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( عقود معین  )             دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق مدنی  ( شفعه ، وصیت و ارث )           دکتر مهدی فلاح خاریکی

کمک حافظه حقوق جزای عمومی         دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی – جلد یک   علی فلاح

کمک حافظه آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی- جلد دو      علی فلاح

آزمون کارآموزی کانون وکلای دادگستری الی      گروه علمی دوراندیشان

سوالات آزمون وکالت – همراه با پاسخنامه

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد )        دکتر شادی عظیم زاده

کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی (جلد )        دکتر شادی عظیم زاده

حقوق جزای آزمونی (مجموعه کتابهای استاد)      علی حدادی

پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری (عظیم زاده )              دکتر شادی عظیم زاده با همکاری علی حدادی

مجموعه سوالات آزمون کانون وکلای دادگستری(وکالت-)  قاسم حسین آبادی

مجموعه پرسش های  گزینه ای آزمون مشاوران(از سال-)  ندارد

آخرین گام حقوق جزا              علی حدادی

مجموعه پرسش های آیین دادرسی کیفری (مهابادی)             دکتر مهابادی

مسائل فقه مدنی تحریر الوسیله(منبع آزمون مشاوران حقوقی)              دکتر مرادی

مجموعه پرسش های حقوق جزا (عمومی- اختصاصی)       دکتر شادی عظیم زاده با همکاری علی حدادی

کمک حافظه حقوق تجارت (در نظم تطبیقی)        علی فلاح

جامع نکات حقوق تجارت (مجموعه کتابهای استاد)              سیدابوذر علوی

جامع نکات حقوق مدنی (مجموعه کتابهای استاد) دکتر مهرداد زمانی- دکتر فهیمه تقوی مندی – سروش تکلو

مختصر حقوق مدنی               علی فلاح

کمک حافظه اصول فقه          دکتر مرادی

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای اصول فقه     به کوشش دکترامیرمرادی

واژه مهم متون حقوقی           مینا حسینی

متون حقوقی (حقوق بین الملل)              امین رضا کوهستانی

Rate this post

مطالب بیشتر