اهمیت دوماه پایانی

اهمیت دوماه پایانی

 

آزمون وکالت96روز جمعه 3آذر ماه برگزار خواهد شد. بدون شک بخش قابل توجهی از داوطلبان از ماههای گذشته طبق برنامه ریزی مطالعاتی مدون، خود را آماده ی آزمون وکالت نموده اند. با توجه به همزمانی برگزاری آزمون مشاوران حقوقی (10آذر)، اهمیت مطالعاتی دو ماه پایانی بیش از گذشته است. لذا داوطلبان محترم، شایسته است نکات ذیل را رعایت فرمایند:

1- حداقل ساعت مطالعه ی مفید در دوماه پایانی ، 12ساعت باید باشد.

2- دقت و تمرکز کافی در این مدت بسیار حائز اهمیت است.

3- اولویت اول، دوم و سوم داوطلبان، موفقیت در آزمون های پیش روست.

4- نکته خوانی و مرور نهایی مطالب و موضوعات مهم و کلیدی را به تدریج از نیمه ی دوم مهرماه شروع کنید.

5- از مطالعه ی کتب و منابع جدید خودداری کنید مگر منابعی که ماهیت جمع بندی و نکته گویی دارد مثل بسته جمع بندی وکالت.ضمنا داوطلبانی که از فیلم های آموزشی طرح نوین استفاده می کنند بهتر است درآبان ماه کارگاههای نکته و تست و جمع بندی را مشاهده فرمایند.

6- تسلط بر قوانین ، مقررات و آراء وحدت رویه اخیر، ضامن موفقیت شما خواهد بود. حداقل 75درصد سوالات از این مباحث طرح می گردد.

اهمیت دوماه پایانی
Rate this post