تست آموزشی

تست آموزشی

تست آموزشی: در این نوع تست زنی باید تمرین تست زدن کنیم. یعنی نباید زمان تعیین کنیم. مثلا نیاز نیست هر 1 تست در 1 دقیقه زده شود. به این شکل باید تمرین کنیم: ابتدا سوال اول را می خوانیم.

ابتدا سوال اول را می خوانیم . خودمان گزینه ی صحیح را پیدا می کنیم.بعد از پاسخ دادن  به پاسخنامه تشریحی مراجعه می کنیم. چه اشتباه پاسخ دهیم چه صحیح پاسخ دهیم باید به پاسخنامه ی تشریحی مراجعه  کنیم. تمام پاسخ را می خوانیم اگر نکته ای بود که در متن امده بود زیر آن نکته را خط می کشیم ولی اگر مطلبی را از تمام مثلا 5 خط پاسخ ، متوجه شدیم می توانیم آن را در برگه ای جداگانه یادداشت کنیم..بعد از این که سوال 1 به این شکل تمام شد سراغ تست دوم می رویم و درباره ی سوال دوم این کار را انجام می دهیم به همین ترتیب ادامه می دهیم.

مزایا : این کار هم موجب افزایش توانایی در تست زدن می شود هم نکات جدید یاد می گیریم.دقت کنید در تست آموزشی این کار اشتباه است که مثلا 40 سوال تعیین کنیم و برای آن 40 دقیقه زمان تعیین کنیم و بدون نگاه به پاسخنامه این سوال ها را پاسخ دهیم.

تست آموزشی
Rate this post