قسمت دوم برای تندخوان شدن

تندخوانی قسمت دوم

قسمت دوم برای تندخوان شدن

علت سوم کندخوانی : بودجه بندی همراه ساعت نداریم یعنیشخص شروع به مطالعه می کند گاها نه صفحه تعیین می کند نه ساعت! دوست عزیز در این حالت شما مثل قایقی هستی که نمی داند مقصد کجاست و چه زمان باید به آن برسد..! ماباید ترکیب زمان و صفحه استفاده کنیم؛یعنی بگوییم در ۸۰ دقیقه یا ۹۰ دقیقه می خواهیم ایکس تعداد صفحه مطالعه کنیم این تعداد صفحه که مشخص می کنیم با توجه به هردرس متفاوت است اما سعی کنید کمی بیشتر از تعداد صفحه ی معمول تعیین کنید .مثلا اگر پیش بینی می کنید که به نظرتان ۱۴ صفحه می توانید مطالعه کنید ۱۵ صفحه تعیین کنید تا حس رقابت با خودتان رو بوجود آورید… این باعث می شود خود را ملزم کنید که به این تعداد صفحه برسید وبعد مدتی ذهن را عادت داده اید تا سریع تر بخواند.اگر چندبار اول نتوانستید به بودجه بندی دلخواه برسید اشکال ندارد برای من هم پیش آمده …به تلاش خود ادامه بدهید تا این روش ها را اجرا کنید برای من ممکن شد برای شما هم می شود… جمع بندی قسمت اول و دوم : ۱.مطالعه با چشم ۲. آلارم ملایم گوشی برای یاداوری تندخوانی ۳. ترکیب ساعت و صفحه همین کارهای ساده موجب موفقیت می شوند.. قبولی پیچیده نیست فقط راه حل های ساده را استفاده کنیم کافی است.. موفق باشید

قسمت دوم برای تندخوان شدن
Rate this post