تقویم رسمی سال ۱۳۹۷ – پایگاه خبری اختبار


Share Button

تقویم رسمی کشور سال ۱۳۹۷ هجری شمسی

مناسبت‌ها: مصوب شورای فرهنگ عمومی

استخراج و تنظیم: شورای مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مصوب جلسه ۸۰۱ مورخ ۹۶/۰۸/۰۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی

برای دریافت فایل PDF تقویم رسمی سال ۱۳۹۷ کشور کلیک کنید

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :


منبع http://www.ekhtebar.com//

تقویم رسمی سال ۱۳۹۷ – پایگاه خبری اختبار
Rate this post