تاریخ دقیق برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد


جدول زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری ۹۷ رشته های مختلف در اغلب مناطق ده گانه آمایشی دانشگاه آزاد اعلام شد پایگاه خبری اختبار- اطلاعیه‌های مناطق آمایشی دانشگاه آزاد اسلامی جهت برگزاری مصاحبه‌های دکتری با آزمون و بدون آزمون سال ۱۳۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی به شرح جدول زیر است: جزئیات برخی مناطق هنوز اعلام نشده است. منطقه …

تاریخ دقیق برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد در پایگاه خبری اختبار منتشر شد.


منبع http://www.ekhtebar.com//

تاریخ دقیق برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد
Rate this post