جزوه جزای عمومی ساولانی منطبق با قانون جدید

 دانلود رایگان کتاب قانون . جزوه , تست و فایل های صوتی در کانال حقوق  تلگرام گروه (   شامل دروس  مدنی ، جزا ، تجارت . دادرسی مدنی و کیفری ، اصول و متون فقه ، ثبت . حسبی  و ... نموداری . چکیده . تلخیص ۱ و ۲ دکتر شهبازی قربانی و ...) ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و ، ارشد و مشاوران حقوقی سال 98
pdf
@weblaw کانال تلگرام

 

دانلود رایگان کتاب law made simple

جزوه تجارت احمدرضا تحریری

جزوه جزای عمومی ساولانی منطبق با قانون جدید

کتاب تست سمیرا محمدی ادامه خواندن جزوه جزای عمومی ساولانی منطبق با قانون جدید