برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وکالت

 دانلود رایگان کتاب قانون . جزوه , تست و فایل های صوتی در کانال حقوق  تلگرام گروه (   شامل دروس  مدنی ، جزا ، تجارت . دادرسی مدنی و کیفری ، اصول و متون فقه ، ثبت . حسبی  و ... نموداری . چکیده . تلخیص ۱ و ۲ دکتر شهبازی قربانی و ...) ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و ، ارشد و مشاوران حقوقی سال 98
pdf
@weblaw کانال تلگرام

 

تست مدنی قربانی pdf

دانلود رایگان تست مدنی جرعه نوش

تست اصول فقه سمیرا محمدی

دانلود رایگان کتاب مختصر حقوق تجارت دکتر توکلی

چگونه کیفری را 100 بزنیم ادامه خواندن برنامه ریزی جامع جهت آمادگی برای آزمون وکالت